Meny
Meny

Medicinsk rådgivare till Afa Försäkring

1210 ISO 2 Sista ansökningsdag: 2024-08-31

Vi söker läkare som vill bidra med sin specialistkunskap till våra bedömningar i skadereglering. Det handlar om att bedöma samband mellan anmäld arbetsskada och medicinska konsekvenser.

Vi söker nu medicinska rådgivare som är specialister inom lungmedicin och dermatologi.


Våra försäkringar är en självklar del av kollektivavtalen och det svenska trygghetssystemet. Afa Försäkring har cirka 700 medarbetare, ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan utdelning till ägarna. 

Vad du kan förvänta dig

Som medicinsk rådgivare stödjer du skadereglerare i försäkringsmedicinska frågeställningar. Skaderegleraren tar fram medicinskt underlag och den frågeställning som du som medicinsk sakkunnig ska besvara.

Genom att svara på handläggarens frågor och skriva utlåtanden i vårt skadesystem hjälper du skaderegleraren att fatta beslut i ett skadeärende. De vanligaste frågeställningarna rör sambandsfrågor, medicinsk invaliditet och skadlig inverkan i arbetet. 

Vem är du?

Det är fördelaktigt om du:

  • Är kliniskt verksam inom aktuell specialitet
  • Genomfört de fyra obligatoriska kurserna via Föreningen för medicinska rådgivare 
  • Har försäkringsmedicinsk erfarenhet
  • Har förmåga att uttrycka motiveringar enkelt och korrekt

I din roll kan det också ingå att stärka handläggarnas kunskaper i medicinska frågor.

Vi strävar efter likvärdiga bedömningar. Det innebär att vi sätter stor vikt vid att våra rådgivare har samstämmighet i bedömningarna. Vi ger dig förutsättningar för det genom återkommande möten inom respektive disciplin. 

Det här kan vi erbjuda dig

Vi är måna om att du ska ha rätt förutsättningar att verka som medicinsk rådgivare och vi har en funktion som är avsedd för att stödja och bistå dig. När du börjar ditt uppdrag hos oss får du information om Afa Försäkring och hur arbetsskadeförsäkringen är uppbyggd genom lag och villkor.

Som medicinsk rådgivare arbetar du som konsult några timmar i veckan. Du arbetar digitalt och har därmed möjlighet att utföra ditt uppdrag på olika platser och vid tider som passar dig. 

Välkommen med din ansökan

Du är välkommen att skicka in din ansökan. Har du frågor är du välkommen att vända dig till funktionen Medicinsk samordning, Patrik Lenman 070-816 03 81 eller Maria Göth Federspiel 070-816 40 19.

Om oss (Afa Försäkring)

Afa Försäkring gör vardagen tryggare i arbetslivet. Våra försäkringar är en del av kollektivavtalen och ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi finansierar forskning och stödjer insatser för att förebygga arbetsskador och ohälsa. På så vis bidrar vi till ett hållbart arbetsliv.

Afa Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

På jobb.afaforsakring.se kan du läsa mer och se filmer om hur det är att jobba på Afa Försäkring.

Följ oss gärna via LinkedIn. #LI-Hybrid