Meny
Meny

Vi söker medicinska rådgivare till Afa försäkring

Trygg/Liv Sista ansökningsdag: 2021-12-31

Vi söker läkare som på deltid vill bidra med sin expertiskunskap till våra bedömningar i skadereglering. Det handlar om att bedöma samband mellan anmäld arbetsskada och medicinska konsekvenser under sjukskrivningstid och kvarstående besvär. Vi söker nu främst specialist inom handkirurgi samt arbets- och miljömedicin.

Afa Försäkring reglerar på uppdrag av arbetsmarknadens parter, godkända arbetsskador vid olycksfall i arbetet och färdolycksfall till och från arbetet samt vid skadlig inverkan i arbetet.

Vad vi förväntar oss av dig

Som medicinsk rådgivare stödjer du skadereglerare i försäkringsmedicinska frågeställningar. Skaderegleraren tar fram medicinskt underlag och den frågeställning som du som medicinsk sakkunnig ska besvara.

Genom att svara på handläggarens frågor och skriva utlåtanden i vårt skadesystem hjälper du skaderegleraren att fatta beslut i ett skadeärende. De vanligaste frågeställningarna rör skadlig inverkan i arbetet, sambandsfrågor och medicinsk invaliditetsgrad till följd av en arbetsskada.

I din roll kan det också ingå att stärka handläggarnas kunskaper i medicinska frågor vid gruppkonsultationer, enskilda konsultationer och särskilda utbildningstillfällen.

Vi behöver specialist inom aktuell disciplin som ska ha:

  • Varit kliniskt yrkesverksam inom aktuell specialitet under en längre tid
  • Påbörjat eller helst gått klart de 4 grundstegen inom försäkringsmedicinsk utbildning https://medicinskaradgivare.se/kurser
  • Försäkringsmedicinsk erfarenhet
  • Förmåga att uttrycka motiveringar enkelt och korrekt

Vi strävar efter likvärdiga bedömningar oberoende av vilken rådgivare som tillfrågas. Det innebär att vi sätter stor vikt vid att våra rådgivare har samstämmighet i bedömningarna. Vi ger dig förutsättningar för det genom återkommande möten inom respektive disciplin. Vi samarbetar med ca 35 olika medicinska rådgivare i olika discipliner.

Detta kan vi erbjuda dig

Vi är måna om att du ska ha rätt förutsättningar att verka som medicinsk rådgivare och vi har en funktion som är avsedd för att stödja och bistå dig. När du börjar ditt uppdrag hos oss får du information om Afa Försäkrings uppdrag och hur arbetsskadeförsäkringen är uppbyggd genom lag och villkor.

När vi erbjuder uppdrag som medicinsk rådgivare tecknar vi konsultavtal med dig. Vi arbetar digitalt och du har därmed möjlighet att utföra ditt uppdrag på olika platser och vid tider som passar dig. 

Kontakt och ansökan

Låter det här intressant så är du välkommen att skicka in din ansökan.

Har du frågor så kan du vända dig till funktionen Medicinsk samordning; Birgitta Frisk Eriksson, 0767209233 eller Maria Göth Federspiel 0708164019. Känner du någon som du tror skulle passa som medicinsk rådgivare för du gärna tipsa vidare.


Fakta om oss
Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 660 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Läs mer på www.afaforsakring.se.

Följ oss gärna via LinkedIn och Twitter.

#LI-AFA