Meny
Meny

Denise

Riskcontroller, Kapitalförvaltning

Denise fick fast tjänst och utökat ansvar efter vikariatet

Efter ett år som vikarierande riskcontroller på Afa Försäkrings kapitalenhet blev Denise fast anställd. I sin nya tjänst får hon jobba med både uppföljning av finansiella risker och analys av ekonomiska resultat.

– Jag började som vikarie för en mammaledig controller på avdelningen Risk och resultat. Avdelningen består av sex personer som är indelade i två team, ett som jobbar med riskuppföljning och ett som jobbar med analys och resultat. Jag blev fast anställd när man såg ett behov av någon som kunde jobba i båda grupperna, säger Denise.

– Då beslutade vi att min tjänst skulle delas mellan teamen. Jag har fortfarande titeln riskcontroller, men jag har fått en del nya arbetsuppgifter som hör mer till analys- och resultat-gruppen.

Vilka är dina arbetsuppgifter som riskcontroller?
– Mina uppgifter som controller är att följa upp finansiella och operativa risker. De finansiella riskerna handlar om att se till att vi följer interna riktlinjer och regelverk och lagar för försäkringsbolag. Vi förvaltar pengar åt de tre bolag som Afa Försäkring består av och åt fyra stiftelser. Till exempel har vi ett system där vi varje morgon kör en kontroll av våra innehav av värdepapper, säger Denise.

– De operativa riskerna rör hur vi arbetar och de följer vi upp genom regelbundna internkontroller. Vi sammanställer också interna månadsrapporter som vi skickar till cheferna på Kapitalförvaltningen och till styrelsen. Mina arbetsuppgifter för analys och risk-gruppen är främst att vara behjälplig med analys av ekonomiska resultat och rapportering av Afa Försäkrings betalningsförmåga enligt Solvens II, ett EU-direktiv för försäkringsbolag.

Vad är roligast med att arbeta på Afa Försäkring?
– Det roligaste tycker jag är att jag har så trevliga och hjälpsamma kollegor. De gör verkligen att det känns kul att gå till jobbet, säger Denise.

– Jag gillar att Afa Försäkring är en stabil och trygg arbetsplats med bra möjligheter att utvecklas inom företaget. Och tack vare att vi har flextid och ett gym i huset så blir det lätt att få in lite motion under dagen.