Meny
Meny

Ruben

Support & utbildare IA-systemet, Förebygga

Ruben bytte tjänst internt för att få bidra till bättre arbetsmiljö

Under tiden som skadereglerare på Afa Försäkring höll Ruben ibland utbildning om de kollektivavtalade försäkringarna. När tjänsten på IA-avdelningen utlystes sökte han den för att få utbilda och stödja användare av IA, Informationssystemet för arbetsmiljö.

IA-systemet är ett informationssystem där arbetsgivare kan rapportera arbetsmiljörelaterade risker och händelser. Det används av privata, kommunala och statliga arbetsgivare. IA-teamet på Afa Försäkring förvaltar systemet och utbildar personer som administrerar det på sina arbetsplatser, så kallade superanvändare.

Vilka är dina arbetsuppgifter som utbildare/support?
– Hälften av min arbetstid består av att ha hand om supporten tillsammans med ett par kollegor, det vill säga svara på inkommande mejl från IA-användare. Under den andra hälften håller jag utbildningar för superanvändare, både här på Afa Försäkring och ute på företagen, säger Ruben.

– Vi håller grundutbildningar för de superanvändare som just kommit igång med IA-systemet och fortsättningsutbildningar för de som varit med ett tag och vill förkovra sig. Normalt sett håller vi två utbildningsdagar i veckan, antingen här i huset eller på de blivande superanvändarnas arbetsplatser.

Vad är roligast med att arbeta på Afa Försäkring?
– Jag tycker att Afa Försäkring gör väldigt stor nytta för många människor genom att administrera de kollektivavtalade försäkringarna och verka för en tryggare och bättre arbetsmiljö. Jag är oerhört stolt och tacksam över att ha möjligheten att kunna bidra till det. Och det roligaste är att allt vi gör på Afa Försäkring gagnar människor som behöver oss, säger Ruben.