Meny
Meny

Emma

Projektledare , Fastighetsförvaltning

Emma lämnade konsultuppdragen för att jobba hos en fastighetsägare

Efter flera år som entreprenör i fastighetsbranschen ville hon istället leda projekt hos en och samma fastighetsägare. Sedan snart två år jobbar Emma som projektledare på Afa Fastigheter och uppskattar att vara del av systemet med kollektivavtalade försäkringar.

– Jag hade jobbat som projektledare i sju år med energiprojekt åt olika fastighetsägare och kände att jag istället ville jobba hos en ägare med de egna fastigheterna, säger Emma.

– Något som gjorde att jag tilltalades av Afa Fastigheter var Afa Försäkrings uppdrag att administrera kollektivavtalade försäkringar. Det känns långsiktigt och gör att man kan sova gott om natten.

Vilka är dina arbetsuppgifter som projektledare?
– Min uppgift är att se till att projekten levereras enligt tidplan och håller budget och rätt kvalitet. Det kan till exempel vara en ny kontorshyresgäst som ska flytta in i någon av våra fastigheter och då kanske någon vägg behöver flyttas, belysningen bytas ut eller så vill hyresgästen ha en annan färg på väggarna och nya fräscha mattor. Det kan vara allt från globala företag till små start up-bolag, säger Emma.

– Det är löpande uppföljning av ekonomin i projekt, avstämningar av byggarbeten och underlag som ska tas fram till nya avtal för lokaler. Vissa frågor måste vi stöta och blöta med våra hyresgäster eller med våra tekniska förvaltare. För en lokalhyresgäst är det en hel del frågor som rör annat än själva lokalen, som exempelvis nätverk, serverrum, parkeringsplatser, cykelparkering och omklädningsrum.

Vad är roligast med att arbeta på Afa Försäkring?
– Jag tycker att det roligaste är samverkan med alla de här människorna, att få allt att klaffa. Personligen tilltalas jag också av grundtanken med Afa Försäkring och kollektivavtalade försäkringar, att det finns ett stöd för den som skadar sig på jobbet eller blir långvarigt sjuk. Det känns som ett fint system att jobba för, säger Emma.

– Det känns också värdefullt att vi på Afa Fastigheter vill bidra till en hållbar stadsutveckling genom att jobba mer med återbruk och hållbara material. Vår ambition är att försöka behålla material och inventarier i en lokal när en ny hyresgäst flyttar in. Går inte det vill vi gärna ge sakerna ett nytt liv någon annanstans innan de körs till sopstationen. Vi samarbetar också med Stadsmissionen och bidrar på så sätt till social hållbarhet.