Meny
Meny

Sara

Ansvarig Redovisning & Controlling , Ekonomi

Sara lockades av den överblickbara ekonomin som ett mindre bolag ger

Ansvar för budget, prognosprocess och rapportering av ekonomiska resultat. Sara jobbar som chef för avdelningen Redovisning & Controlling på Afa Försäkrings ekonomienhet och uppskattar överblicken av ekonomin hon får i ett något mindre försäkringsbolag.

– Jag arbetade som redovisningschef på If Skadeförsäkring och ville arbeta kvar i försäkringsbranschen, men i ett lite mindre företag. Det ger en bättre helhetsbild av ekonomin, säger Sara.

– Och så lockades jag av själva verksamheten Afa Försäkring bedriver. Det känns positivt att arbeta på ett företag som administrerar kollektivavtalade försäkringar.

Vilka är dina arbetsuppgifter som chef för avdelningen Redovisning & Controlling?
– Jag ansvarar för budget och prognosprocessen, och för den interna och externa rapporteringen. Internt rapporterar vi till företagsledningen och styrelsen och externt till bland annat Finansinspektionen och Skatteverket, säger Sara.

Vad är roligast med att arbeta på Afa Försäkring?
– Det är väldigt omväxlande och man träffar många medarbetare från olika enheter i företaget. Det är inte en dag som är den andra lik. Jag tycker också att det är en arbetsplats där arbetsgivaren månar om den enskilde medarbetaren och jobbar aktivt för en bra arbetsmiljö.