Meny
Meny

Ulrica

Skadereglerare, Försäkringshantering

Ulrica lockades av att jobba med kunden i fokus

Beräkning av förlorad inkomst och kostnader på grund av en bestående funktionsnedsättning. Ulrica jobbar sedan ett år som skadereglerare på avdelningen Höga invaliditeter framtida inkomstförluster och uppskattar att skadereglering är i fokus på Afa Försäkring.

– Jag jobbade med trafikskador på ett annat försäkringsbolag när jag hörde talas om hur Afa Försäkring arbetar med arbetsskador. Jag tyckte det lät spännande att skadereglering är huvuddelen i bolagets verksamhet, istället för att man till exempel har fokus på försäljning, säger Ulrica.

– Det är lättare att känna sig delaktig och att vara med och påverka arbetsprocessen när det ligger i alla medarbetares intresse att skaderegleringen fungerar bra. Den här möjligheten att vara mer delaktig var en av de stora anledningarna till att jag bytte jobb.

Vilka är dina arbetsuppgifter som skadereglerare?
– Min uppgift är att utreda om personer som råkat ut för ett olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom har rätt till ersättning från vår arbetsskadeförsäkring. Det kan innebära att jag behöver komplettera den medicinska utredning av en invaliditet som ofta redan är gjord när ett ärende kommer till oss, säger Ulrica.

– Det jag gör är att beräkna inkomstförluster och merkostnader för personer som får en bestående funktionsnedsättning. Vad skulle personen haft för inkomst om han eller hon inte drabbats av arbetsskadan? Det kan även handla om framtida kostnader när en person inte längre kan måla om sitt hus, byta ut ett fönster eller ta hand om sin trädgård. För att vi ska kunna ersätta den försäkrade vad det kostar att anlita någon som utför arbetet behöver vi bedöma vad som är en rimlig kostnad.

Vad är roligast med att arbeta på Afa Försäkring?
– Det roligaste är nog att det ibland är ganska kluriga frågeställningar. Jag har många diskussioner med mina kollegor om hur vi ska göra för att komma vidare i olika ärenden. Det känns bra när man kommer fram till ett beslut som man är nöjd med och som kunden också är nöjd med eller åtminstone har förståelse för, säger Ulrica.