Meny
Meny

Apollo

Skadespecialist, Försäkringshantering

Apollo kom tillbaka när tjänsten han varit intresserad av blev ledig

Chefsstöd i skadefrågor, vägledning för skadereglerare och hantering av missnöjda kunder. Apollo kom tillbaka till Afa Försäkring och det nya jobbet som skadekonsulent efter att ha provat på ett annat arbete i försäkringsbranschen.

– Jag hade jobbat på Afa Försäkring sedan år 2000 när jag för något år sedan sa upp mig för att jobba på ett annat försäkringsbolag, säger Apollo.

– Redan under min första anställningsomgång på Afa Försäkring var jag intresserad av tjänsten som skadekonsulent här på Avdelningen för invaliditet, samband, ortopedi och ärr, ISO 1. Så när den blev ledig sökte jag den och kom tillbaka.

Vilka är dina arbetsuppgifter som skadespecialist?
– Min huvudsakliga uppgift är att stödja avdelningschefen i skadetekniska frågor. Det handlar om att föra avdelningen framåt genom att få en effektivare och bättre reglering av skadeärenden. Jag har också ofta så kallade systematiska konstellationer, vägledande samtal, med medarbetare på avdelningen för att de ska komma vidare i försäkringsärenden de arbetar med, säger Apollo.

– En annan av mina uppgifter är att hantera kunder som är missnöjda, till exempel för att de inte har fått en ansökan om ersättning godkänd. Jag är också med i något vi kallar utredningsgruppen, där vi har vi hand om ärenden där vi misstänker att kunden har varit bedräglig. Det är intressant och spännande.

Vad är roligast med att arbeta på Afa Försäkring?
– Det är mycket som är roligt i den här rollen. Till exempel att man har kontakt med många medarbetare och folk på andra enheter i huset. Och det är kul att man får komma med idéer för att göra verksamheten bättre, säger Apollo.