Meny
Meny

Kristo

Chefsarkitekt, IT

Kristo leder arbetet med IT-arkitektur

Kristo är chefsarkitekt. Han tycker att det är ett roligt arbete, som gör att han får samverka med hela företaget och får representera IT-arkitektur på företagets moderniseringsresa.

– Jag är chef för avdelning IT-arkitektur och leder arbetet hos oss och teamet med arkitekter som ska genomföra det.


Vilka är dina arbetsuppgifter som chefsarkitekt?
– Arkitekturarbetet följer två spår. Det ena spåret, Enterprise Architecture, handlar om att se till att vi har en bra IT-strategi, idéer och riktlinjer för IT att grunda sig på för alla dess system, verktyg och projekt när vi rör oss framåt. Vi vill att de fungerar bra för Afa Försäkring nu och i framtiden, säger Kristo.

– Det andra spåret, lösningsarkitektur, riktar in sig på att konkretisera dessa idéer och riktlinjer. Det vill säga att skapa bra lösningsförslag som bygger på verksamhetens krav, sunda kvalitetskriterier och de förutsättningar som Afa Försäkring har att genomföra dem.

Vad är roligast med att arbeta på Afa Försäkring?
– Det roligaste på Afa Försäkring är att man känner sig så välkomnad. I min roll är det roligaste att den är verksamhetsövergripande och att jag får jobba både med förutsättningarna för vår digitala teknik och med de som utvecklar och använder tekniken. Det är ett långsiktigt jobb och det känns hedrande att få vara med på den resan, säger Kristo.

– Jag uppskattar också att vi på Afa Försäkring bidrar till medborgarens trygghet genom de kollektivavtalade försäkringarna. Det är kul att jobba med något som har en samhällsnytta.