Meny
Meny

Kristo

IT-arkitekt , IT

Kristo lämnade konsultjobbet för en fast tjänst som IT-arkitekt

Efter några månader som IT-konsult på Afa Försäkring blev Kristo erbjuden en fast tjänst i teamet han arbetade med. Nu jobbar han med företagsövergripande strategisk IT-arkitektur och en plattform för digital kommunikation med kunder och samarbetspartner.

– Jag hade ett konsultuppdrag på Afa Försäkring och kände att de arbetsuppgifter jag fick var väldigt roliga. Bland annat fick jag chansen att vara med i ett projekt som utvecklar en API-plattform för digital kommunikation mellan användare och system. Jag fick också jobba strategiskt i IT-arkitekturgruppen, säger Kristo.

– När min chef berättade att det fanns en möjlighet för mig att få en fast tjänst som IT-arkitekt tog jag chansen att bli en i teamet.

Vilka är dina arbetsuppgifter som IT-arkitekt?
– Min främsta arbetsuppgift är att hjälpa till att ta fram en företagsövergripande IT-strategi. Det handlar om att genom framförhållning se till Afa Försäkrings IT-utveckling är värdeskapande för verksamheten, säger Kristo.

– Samtidigt fortsätter jag att vara involverad i projektet som tar fram API-plattformen. Vi vill ha ett bra digitalt ekosystem som gör att våra kunder, samarbetspartner och våra interna IT-system kan tala med varandra på ett bra, säkert och standardiserat vis. API-plattformen är en teknik som hjälper till med den digitala kommunikationen på ett långsiktigt och säkert sätt.

Vad är roligast med att arbeta på Afa Försäkring?
– Det roligaste på Afa Försäkring är att man känner sig så välkomnad. I min roll är det roligaste att den är verksamhetsövergripande och att jag får jobba både med förutsättningarna för vår digitala teknik och med de som utvecklar och använder tekniken. Det är ett långsiktigt jobb och det känns hedrande att få vara med på den resan, säger Kristo.

– Jag uppskattar också att vi på Afa Försäkring bidrar till medborgarens trygghet genom de kollektivavtalade försäkringarna. Det är kul att jobba med något som har en samhällsnytta.