Meny
Meny

Linda

Utvecklare, IT

Linda gick en intern utbildning och blev systemutvecklare

Efter några år som skadereglerare på Afa Försäkring hittade Linda en tjänst som passade hennes analytiska läggning bättre. Sex månaders internutbildning senare jobbar hon nu som systemutvecklare på IT-enheten.

– Afa Försäkring hade en inspirationsdag där alla enheter presenterade sin verksamhet. Då såg jag att en av IT-avdelningarna sökte medarbetare som var intresserade av att prova på programmering, säger Linda.

– Jag kontaktade chefen på IT-avdelningen, blev kallad till intervju och fick göra ett logiskt test. Sedan blev jag utlånad till dem och fick gå en sex månader lång internutbildning i systemutveckling och programmeringsspråket Progress Openedge. Efter utbildningen blev jag erbjuden att stanna kvar.

Afa Försäkrings så kallade IT-skola är en chans för medarbetare att skola om sig. En fördel mot att rekrytera externt är att redan anställda i företaget har kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna. Flera av de internutbildade arbetar idag som utvecklare på IT-enheten.

Vilka är dina arbetsuppgifter som systemutvecklare?
– Vi var tre som anställdes som utvecklare efter utbildningen och vi kom in i arbetet i starten av ett stort projekt där man ska dela upp MEGA, vårt datasystem för skadereglering, i mindre beståndsdelar för att minska sårbarheten. Vi fick välja vilken grupp vi ville ingå i och jag valde en grupp som kallas Ideell ersättning. Än så länge arbetar vi med att utreda vad som ska ingå i den verksamhetsprodukten, säger Linda.

– Just nu är det många möten och så försöker vi hitta ett bra arbetssätt för vår grupp. När jag kommer till jobbet på morgonen pratar jag lite med mina närmaste kollegor och sedan är det möten större delen av dagen. Jag labbar en hel del själv när det blir tid över och försöker lära mig mer av de andra i gruppen.

Vad är roligast med att arbeta på Afa Försäkring?
– Det är ett jättebra företag och jag har trivts här ända sedan 2013 när jag började som skadereglerare. Att jobba med kollektivavtalade försäkringar känns bra och det är trevligt att vara del i ett skyddsnät, säger Linda.

– Jag får göra något som känns bra, på en arbetsplats med trevliga kollegor mitt i stan. Det gör att det känns roligt att få jobba kvar. Jag tycker att Afa Försäkring många gånger har visat att det finns chans att helt byta väg om man vill det.